Po co jest Polska?

Drukuj

W 2014r mojego listu do Platformy, partia nie chciała czytać. Nie, żebym pisał "a nie mówiłem"... Dziś gdy coraz więcej wyborców, zaczyna dostrzegać żenujący styl i groźne kierunki działań PiS, Platforma musi przystąpić do pracy programowej. Potrzebny jest nowy master plan dla Polski, idea i kierunek w którym Polska ma dążyć. Idee które zapewnią Polsce zwiększenie zamożności obywateli i właściwe, bezpieczne miejsce w niespokojnym świecie. Wolny świat się kurczy, Platforma musi uczynić wszystko aby Polska pozostała jego częścią!

20160422_world_press_2

Po pierwsze i najważniejsze Platforma i siły pro-atlantyckie w Polsce muszą wspólnie wypracować, takie kotwice ustawowe i być może konstytucyjne, by nie było możliwości w przyszłości naruszania trójpodziału władz. Trybunał Konstytucyjny musi być poza zasięgiem bieżącej polityki. Skład tego wysokiego gremium musi być chroniony przed odwoływaniem w trakcie kadencji a kadencje powinny być możliwe długie. Może 12 a może i 15 letnie. Może powinny być to funkcje dożywotnie? Sędziowie pozostałych sądów, powinni uzyskać jeszcze większy immunitet i niezależność od resortu sprawiedliwości. W tym punkcie trzeba wspomnieć o anulowaniu i wygaszeniu wszelkich zmian dokonanych z pogwałceniem porządku konstytucyjnego.

Polska aby zakotwiczyć swoją obecność w porządku atlantyckim, na malejącej mapie demokracji i wolności na świecie, musi zdelegalizować partię która z łamania konstytucji uczyniła codzienność. Polska nigdy nie miała i naszym wrogom zależy, by nigdy nie miała, długookresowej strategii dla państwa. Gdzie jest miejsce i rola Polski za 20, 30 i 50 lat? Jakie kierunki musi przyjąć i realizować każda władza, aby tą strategię realizować wg własnego pomysłu? Jak uchronić państwo przed wymianą doświadczonych ludzi na wszystkich szczeblach?

Nowa władza powinna dać Polakom nie slogany i łapki ułożone w trójkącik, tylko ideę dla nowoczesnego patriotyzmu. Odpowiedzi na pytanie: po co jest Polska? Tak jak Rosjanie wiedzą, że chcą aby się ich bać, to my musimy mieć ideę patriotyczną dla kochania własnego państwa. Nie po to, by spędzać prezydenturę na klęczkach i być przewożonym z cmentarza na cmentarz, by oddać hołd przeszłości. Nie Polska odwrócona do tyłu, szukająca wzrokiem cienia goniącego ją Niemca, Ukraińca i Ruskiego, tylko Polska patrząca w przyszłość.

Idee fix Tuska z pierwszej kadencji, o pchnięciu Polski na zachód poprzez inwestycje infrastrukturalne, powinny być kontynuowane poprzez inwestycje socjalno bytowe w drugiej kadencji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia. Tego zabrakło i w to miejsce wszedł PiS. Dziś widać, że ponieważ niebieska teczka Szydło była pusta, a innowacyjna gospodarka skończyła się na programie 500+, pytanie o nową idee fix dla Polski jest zasadne. Nie będzie nią lot na Marsa, jaki ogłosił Trump, ani „żeby się nas wszyscy bali”, jak chcą dla siebie Rosjanie. Polska musi mieć cel na swój rozmiar. Takim celem może być program „Bogactwo i bezpieczeństwo”. Bogaci musimy być coraz bardziej, bo potrafimy ciężko pracować, a aby nikt po to bogactwo nie sięgał, musimy być bezpieczni.

Moje tematy pod rozwagę Platformy i ich sojuszników:

Takie sformułowanie zapisów ustaw i konstytucji aby w przyszłości przypadkowo wybrany bandyta, nie mógł polskiego statku odwrócić od porządku demokratycznego i trójpodziału władz. Wzmocnienie niezależności sądów, od której zależy demokracja i wolne państwo. Nieusuwalność członków Trybunału Konstytucyjnego, być może znaczne wydłużenie kadencji. Niemożliwość wejścia w życie ustaw sprzecznych z konstytucją, taka próba powinna kończyć się rozwiązaniem sejmu.

Określenie dłogookresowej strategii dla bezpiecznej Polski w jądrze Europy, blisko demokratycznych Niemiec, Francji i Szwecji. Wymaga określenia na jakim forum i w jakiej formie, oraz jak blisko, powinniśmy na poziomie rządów współpracować w ramach geograficznych Trójkąta Weimarskiego. Celem Polski powinny być tak bliskie i nacechowane wzajemnym zaufaniem i szacunkiem relacje z Niemcami, jakie dziś cechują ich relacje z Francją. Powinien w tym celu powstać ponad polityczny think tank który byłby ciałem doradczym dla kancelarii Prezydenta i MSZ. Powinni w nim zasiadać wszyscy żyjący szefowie naszego MSZ oraz ważniejsi byli dyplomaci, wybitni w dziedzinie naukowcy. To takie ciało pozbawione cyklu kadencyjności, powinno dbać o miejsce Polski i jej głos w sprawach świata.

Platforma i jej sojusznicy powinni wiedzieć, lub dziś opracowywać, w jaki sposób wykorzystać przedsiębiorczość Polaków, jakie sektory gospodarki powinny być, lub są istotne dla przyszłości bogatej Polski i jak można je wspierać. Czy gospodarka oparta na benchmarku i niskiej cenie jest w stanie długofalowo generować wzrosty PKB? Czy zamykanie granic przed pracownikami ze wschodu i brak krajowych rąk do pracy nie spowoduje znacznego wyhamowania PKB, a skoro tak, to co dalej? Jak będziemy rozwijać energetykę potrzebującą ponad 100 miliardów na inwestycje, co z alternatywnymi źródłami energii, jaki jest plan na Polski atom? Kiedy z czego i ile procent, ma być energii w 2030 a jaki w 2050, jaki jest master plan dla węgla?

Co powiązane i znaczące dla gospodarki, jaki jest plan Platformy dla edukacji? Jak przejść od fikcyjnych dziś lekcji informatyki do szkoły mogącej współpracować z gospodarką następnej generacji? Co ze szkolnictwem wyższym? Jakie są przyczyny niskiej ilości patentów w przeliczeniu na mieszkańca, jak to zmienić?

Luka popytowa. 23 miliardy gotówki z 500+ całkowicie ponoć wyeliminowało biedę wśród dzieci. Jaki jest pomysł Platformy aby policjant nie zarabiał mniej od kasjerki w Biedronce, aby zatrważająca liczba pielęgniarek nie malała bardziej i abyśmy nie kształcili lekarzy którzy zasilą angielskie i kanadyjskie szpitale. Może rozwiązanie jest podatkach, chcę by Platforma już nad nimi pracowała.

Co z ochroną zdrowia? Z lekami? Z nowoczesnymi terapiami?

Jak zabezpieczyć na przyszłość wolne media? Koniecznie należy sprywatyzować TVP i zabezpieczyć jej przyszłą niezależność.

Jaki jest Polski pomysł na przetrwanie zmian klimatycznych, może można na nich skorzystać? Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wody pitnej na świecie, co dalej?

Jaki jest idee fix dla infrastruktury, co dalej z drogami, jaka perspektywa dla inwestycji po zatrzymaniu strumienia funduszy z UE, szybka kolej, CPL? Czy nie warto postawić teraz na rozwój PKP? Ale, nie tylko tak, byśmy mieli bardzo drogie i luksusowe linie, ale również tak, by spiąć torami wykluczone z map drogowych rejony.

Polacy powinni widzieć jaka jest perspektywa dla Polski, dla ich bogacenia się, dla ich bezpieczeństwa w sensie militarnym, zdrowotnym i edukacyjnym. Po co jest Polska dla ich dzieci? Jaką Polskę projektują w niepewnym świecie politycy, jak sprawić by nasze dzieci chciały w niej żyć i pracować w poczuciu dumy z ojczyzny.

Tego oczekuję od Platformy. Jest ponad dwa lata czasu by przygotować taki program, aby nigdy więcej populiści nie przesuwali Polski na wschód. Miejsce naszego kochającego wolność narodu, jest obok liberalnych demokracji atlantyckich. Dokładnie tam, gdzie PiS nas nie zabierze.

 

 

Czytaj również