Jak zawrócić Polszę

Nasz Wielki Sąsiad od 2008 r realizuje swój strategiczny cel długookresowy. Kiedy określono, że największą katastrofą w historii nowożytnej Rosji, było zlikwidowanie ZSRR, Rosja musiała odpowiedzieć sobie na dwa proste pytania. Jaki obszar nas interesuje i jak ten proces ostatecznie odwrócić. Każdy inny teren, niż ten na którym zwycięsko kroczyła Armia Czerwona, w najważniejszej wojnie, […]

Suma wszystkich strachów

W skali cykli politycznych Europa, nie może konkurować z dwoma potęgami niedemokratycznymi, na strategie i ciągłość wizji. Właśnie teraz, za naszego życia,  umiera wielkie marzenie pokolenia naszych ojców: Wspólnota Europy. Tymczasem satrapia Moskiewska w ćwierć wieku po upadku swojego związku, jest już w trakcie przywracania utraconego porządku w przestrzeni bliskiej zagranicy. Technologia wpływania na emocje […]